نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 00-99

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 00-99


 به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰ ‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته تمدید شد. لذا خواهشمنداست دستور فرمایند، اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.