نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست میدانی خودرو برداشت گیاهان دارویی برگی و سبزی

تست میدانی خودرو برداشت گیاهان دارویی برگی و سبزی


 
 طراح و سازنده: دکتر محمد حسن کیانمهر(استاد تمام دانشگاه تهران)
 
مشخصات خودرو:
 
  • 1.5 متر عرض برش
  •  3 تا 5 هکتار در 8 ساعت کاری
  •  5 تا 80 سانتیمتر ارتفاع برش
  •  امکان تغییر پلتفرم جهت برداشت گیاهان مختلف نظیر بابونه، همیشه بهار، اسطوخدوس، گیاهان علوفه ای و مرتعی، آتریپلکس خارشتر
  •  امکان استفاده بدون پلتفرم در باغات میوه