نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپردیس ابوریحان با ۱۶ دستاورد و فناوری جدید و با تکیه بر توانمندی استادان، دانشجویان و پژوهشگران خود در"بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" حضور پیدا کرد.