نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

برگزاری هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران


 هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران مورخ 22 اردیبهشت 1399 برگزار گردید. در این جشنواره از  آقای دکتر پیام زرافشان (دانشیار گروه فنی کشاورزی)  بعنوان عضو هیات علمی برگزیده پردیس ابوریحان تقدیر به عمل آمد.

متن خبر