نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست دانشجویان با معاونت محترم نظام وظیفه شهرستان پاکدشت

برگزاری نشست دانشجویان با معاونت محترم نظام وظیفه شهرستان پاکدشت


به اطلاع دانشجویان (پسر) می‌رساند، جهت بررسی موارد مربوط به معافیت تحصیلی ... نشستی با معاونت محترم نظام وظیفه شهرستان پاکدشت،  در روز چهار شنبه تاریخ ۱۷/‏۰۷/‏۹۸ ساعت ۱۳-۱۲ واقع در ساختمان اداره آموزش در کلاس ۶ برگزار می‌گردد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس