نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ششم انتخابات شورای صنفی کارکنان غیر هیات علمی

برگزاری دوره ششم انتخابات شورای صنفی کارکنان غیر هیات علمی


عنوان: برگزرای دوره ششم انتخابات شورای صنفی کارکنان غیر هیات علمی

 

با عنایت به برگزاری دور ششم انتخابات شورای صنفی کارکنان غیرهیات علمی، بدین وسیله اسامی نامزدهای نمایندگی دور ششم شورای صنفی کارکنان بعد از تایید صلاحیت از اداره تخلفات، به پیوست به حضورتان اعلام می گردد. لازم به ذکر است که در روز شنبه 1397/10/15 ساعت 14 انتخابات آن واحد با حضور نماینده اجرائی دانشگاه و نماینده معاون محترم اداری و مالی دانشگاه به عنوان نظارت بر انتخابات برگزار می گردد. خواهشمند است دستور مساعدت لازم را مبذول فرمایید.