نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

برگزاری جلسه شورای دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعیجلسه شورای دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با حضور رئیس دانشکدگان، جناب آقای دکتر سید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی، و اعضای هیات رئیسه دانشکدگان  و دانشکده ها در روز سه شنبه تاریخ 20/10/1401 در سالن زنده یاد دکتر سیدمحمود رضا بهبهانی در دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان بر گزار گردید.

در این جلسه پیرامون  بازنگری دروس رشته های کشاورزی و منابع طبیعی؛ تحول نظام آموزشی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی توسط دانشگاه تهران و برخی امور پژوهشی و دانشجویی بحث و تبادل نظر گردید.