نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه تکریم و معارفه معاونت اداری و مالی دانشکدگان ابوریحان

برگزاری جلسه تکریم و معارفه معاونت اداری و مالی دانشکدگان ابوریحانهمزمان با عید مبعث و آغاز نبوت پیامبر مهربانیها حضرت محمد(ص)، مراسم تکریم و معارفه جناب آقایان دکتر اکبر عرب حسینی بعنوان معاون اداری و مالی سابق و دکتر سید ابراهیم هاشمی گرم دره بعنوان معاون اداری و مالی دانشکدگان ابوریحان با حضور هیات رئیسه، مدیران گروه، و مسئولین ادارات با رعایت دستورالعمل های ستاد کرونا انجام گردید.                                   

این مراسم همزمان برای دیگر همکاران بصورت بر خط در فضای مجازی قابل مشاهده بود.