نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن ورودی نو دانشجویان دانشکدگان ابوریحان در فضای مجازی

برگزاری جشن ورودی نو دانشجویان دانشکدگان ابوریحان در فضای مجازی


 
نو دانشجویان گرامی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
 
ضمن تبریک به مناسبت پیوستن به خانواده بزرگ دانشگاه تهران
 
بدینوسیله از محضر شما عزیزان دعوت می‌گردد در جشن ورودی نو دانشجویان دانشکدگان ابوریحان که در تاریخ دوشنبه ۱۹/‏۷/‏۱۴۰۰ از ساعت ۱۵ لغایت ۱۷ در فضای مجازی به آدرس ذیل برگزارمیگردد، به همراه خانواده های محترم شرکت فرمائید.
 
ضمن تاکید جهت شرکت در جشن مجدداً حضورتان را در دانشگاه تهران و دانشکدگان ابوریحان ارج می نهیم وموفقیت وسلامت شمارا آرزومندیم.
 
آدرس: vroom.ut.ac.ir/abu1
 
                                                               حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکدگان ابوریحان