نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری تکریم مقام شهید چمران

برگزاری تکریم مقام شهید چمراندر روز دوشنبه  سی و یکم خرداد ماه همزمان با شهادت شهید دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید، با رعایت دستور العمل های بهداشتی ایام کرونا در سالن شهید موسوی، ضمن تکریم مقام شهید چمران از اساتید پژوهشگر پردیس توسط معاونت علمی سپاه پاکدشت تقدیر به عمل آمد.