نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی

برگزاری آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی


آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی روز شنبه مورخ 1400/07/24   ساعت 12-10 برگزار خواهد شد.