نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه نشست والدین نودانشجویان در محل دانشکده تربیت بدنی برگزارشد.

برنامه نشست والدین نودانشجویان در محل دانشکده تربیت بدنی برگزارشد.برنامه نشست والدین نودانشجویان در تاریخ یکشنبه ۳۱/‏۶/‏۹۸  درمحل سالن آمفی، تئاتر آموزش دانشکده تربیت بدنی برگزارشد. در این مراسم ضمن استقبال از خانواده‌ها وپذیرایی وارئه بسته‌های آشنایی با حوزه‌ها و واحدهای دانشگاه وپردیس، هیأت رئیسه پردیس ومسئول واحد مشاوره ضمن خوشامد گویی اطلاعات مورد نیاز خانواده‌ها در بدو ورود دانشجویان را ارائه نمودند. در این مراسم تعدادی از خانواده‌ها جهت همکاری وحمایت از فعالیت‌های پردیس فرمهای مربوطه را تکمیل نمودند.