نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه معارفه نو دانشجویان عزیز با ظرفیت های آموزشی، پژوهشی خدماتی و رفاهی

برنامه معارفه نو دانشجویان عزیز با ظرفیت های آموزشی، پژوهشی خدماتی و رفاهی


 
 براساس گزارش معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده فناوری کشاورزی (ابوریحان)، برنامه معارفه نو دانشجویان عزیز با ظرفیت های آموزشی، پژوهشی خدماتی و رفاهی گروه‌های آموزشی ودانشکده، به شرح جدول زیر برگزار خواهد شد.
 از همه نودانشجویان عزیز و همکاران هیات علمی و کارشناسان گروه ها برای شرکت در این مراسم دعوت بعمل می اید.