نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادمجان براساس شاخص‌های مورفولوژی و مولکولی

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادمجان براساس شاخص‌های مورفولوژی و مولکولی


 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد کرباسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد کرباسی به شرح زیر ساعت 11:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 در سالن شورای گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات برگزار خواهد شد. همچنین جلسه همزمان جهت مدعوین خارج از دانشکده به صورت مجازی در بستر ادوبی کانکت به آدرس vroom.ut.ac.ir/abu9 ارائه می‌گردد. 

 

عنوان پایان نامه:  بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادمجان براساس شاخص‌های مورفولوژی و مولکولی

نام  دانشجو:   میلاد کرباسی

استادان راهنما: دکتر سید محمد مهدی مرتضویان - دکتر جهانگیر عباسی کوه پالکانی

استاد مشاور: دکتر مصطفی خدادادی

استادان داور:  ‌‌‌دکتر محمد جعفر آقایی - دکتر حسین رامشینی

نماینده تحصیلات تکمیلی:  دکتر محسن ابراهیمی