نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه معرفی سامانه و شعب نحوه تبدیل ارز به ریال در خصوص فرصت مطالعاتی دانشجویان خارجی

بخشنامه معرفی سامانه و شعب نحوه تبدیل ارز به ریال در خصوص فرصت مطالعاتی دانشجویان خارجی


با عنایت به نامه شماره ۴/۱۶۰۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نحوه تبدیل مبلغ ارز به ریال مندرج در حکم دوره فرصت تحقیقاتی (کوتاه مدت) دانشجویان، به استحضار می‌رساند دانشجویان در این خصوص می بایست از طریق سامانه بانک مرکزی و شعب بانک‌های ملی تحت عنوان سامانه "مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی" اقدام نمایند.