نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر/ بنیاد نخبگان سال تحصیلی 98-97

بخشنامه انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر/ بنیاد نخبگان سال تحصیلی 98-97


بخشنامه انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر/ بنیاد نخبگان سال تحصیلی 98-97

12 تیر 1397

اطلاعیه


بدین وسیله به استحضار می رساند سامانه بنیاد نخبگان (سینا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره مندی از جوایز سال تحصیلی 98-97  فعال گردیده است. لذا پردیس/ دانشکده ها ضروری است به نحو مقتضی به دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند، اطلاع رسانی گردد تا به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه: Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا پانزدهم مردادماه 1397 نسبت به بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود در سامانه سینا به آدرس: http://sina.bmn.ir اقدام نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی