نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری از طرح تولید لاین های اصلاح شده طالبی و گوجه فرنگی

بازدید معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری از طرح تولید لاین های اصلاح شده طالبی و گوجه فرنگیآقای دکتر محمد رضا صادقی مقدم رئیس سازمان توسعه وسرمایه گذاری دانشگاه به اتفاق هیات همراه عصر روز سه شنبه 99/04/15 از طرح تولید لاین های اصلاح شده طالبی و گوجه فرنگی در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان بازدید نمودند.
در این بازدید مجریان طرح آقایان دکتر محمود لطفی و دکتر حسین رامشینی ضمن تشریح پیشینه و روند اجرای آن، توضیحاتی در خصوص پیشرفت و دستاوردهای حاصله ارائه کردند.
طرح اصلاح طالبی با هدف تولید بذر هیبرید داخلی از سال 1393 در پردیس آغاز گردید. در این طرح پس از ارزیابی وضعیت تولید و واردات بذر محصول، تلاقی های هدفمند بین ارقام برتر بومی با منابع مقاومت به بیماری های مختلف گیاهی انجام شده و از نسل دوم با روش اصلاح شجره ای طی چهار نسل اقدام به گزینش و خالص سازی لاین های دارای ویژگی های زراعی مفید، مقاومت به بوته میری و ویروس و هم چنین مزه و شکل مطلوب گردید. پس از ارزیابی نسل جاری، آزمون ترکیب پذیری بین لاین ها و ارزیابی پایداری و سازگاری ژنتیکی انجام خواهد و ان شاء الله بذور هیبرید تجاری به بازار معرفی خواهند شد.
 بخش دیگر بازدید به طرح تولید لاین های خالص والدینی گوجه فرنگی به روش تک بذر اختصاص داشت که با همکاری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور اجرا می شود. در این طرح هم اکنون لاین های نسل ششم در حال تولید بوده و پس از ارزیابی های لازم به ویژه از لحاظ مقاومت به بیماری و ویروس بهترین لاین ها برای تولید بذر هیبرید گوجه فرنگی استفاده خواهند شد.
لازم به توضیح است با توجه به وارداتی بودن بذر اغلب محصولات سبزی و صیفی که منجر به وابستگی در نهاده اصلی تولید و خروج فراوان ارز از کشور می گردد، موضوع تولید بذور هیبرید داخلی جزو اولویت های فناوری کشور می باشد و به همین دلیل از ابتدای امسال در قالب تشکیل شرکت دانش بنیان ژینودانه مورد حمایت سازمان توسعه وسرمایه گذاری دانشگاه قرار گرفته است.