نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونین دانشجویی وفرهنگی پردیس ها ودانشکده های دانشگاه از پردیس ابوریحان

بازدید معاونین دانشجویی وفرهنگی پردیس ها ودانشکده های دانشگاه از پردیس ابوریحانمعاون دانشجویی دانشگاه، مدیران حوزه معاونت دانشجویی و معاونین دانشجویی دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تهران،از پردیس ابوریحان بازدید نمودند. در ابتدا دکتر حبیبا به اتفاق معاونین دانشجویی دانشگاه از مراکز مختلف پردیس ابوریحان از جمله کارخانه شیر، مزرعه، دامداری، سالن‌های ورزشی، سایت، آزمایشگاه و خوابگاه‌ها بازدید بعمل آوردند و رهنمودهای لازم جهت بهره برداری بهتر از این فضاها را ارائه دادند.
در ادامه در جلسه پیرامون موضوعات مختلف از جمله سامانه تغذیه، مناقصات، قراردادهای تغذیه، نحوه طبخ و توزیع و برنامه‌های نظارتی تغذیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در پایان نیز دکتر حبیبا ضمن بازدید از سلف دانشجویی و رستوران مکمل پردیس، با دبیر شورای صنفی دانشجویی پردیس ابوریحان دیدار و گفتگو کردند.