نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه پوشش در دانشگاهها

آیین نامه پوشش در دانشگاهها


 

دانشجویان عزیزی که تمایل دارند در کانال اطلاع رسانی دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه عضو گردند به دبیرخانه شورای بدوی انضباطی دانشجویان پردیس مراجعه نمایند.