نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد طرح پایلوت تحقیقاتی آزمایشگاه فوق سرد جهت تولید گاز طبیعی

ایجاد طرح پایلوت تحقیقاتی آزمایشگاه فوق سرد جهت تولید گاز طبیعی


حضور آقای دکتر علی وطنی سرپرست انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران و مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پردیس ابوریحان. در این جلسه با حضور هیات رئیسه پردیس، در خصوص ایجاد طرح پایلوت تحقیقاتی آزمایشگاه فوق سرد جهت تولید گاز طبیعی  مایع (LNG) در پردیس بحث و تبادل نظر گردید. پس از موافقت اولیه مقرر گردید که امکان سنجی لازم جهت اجرای آن در پردیس در قالب تفاهم با پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران صورت گیرد. بنا به پیشنهاد هیات رئیسه مقرر گردید نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در پردیس از محل بودجه تامینی از اعتبارات سازمان ملل در قالب طرح مدیریت سبز نیز اجرا شود.