نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نمایشگاه و فروشگاه خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تهران

اولین نمایشگاه و فروشگاه خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تهران


 

 

اولین نمایشگاه و فروشگاه خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تهران
 
زمان برگزاری نمایشگاه: شنبه 11 تا چهارشنبه  15 اسفند 97
ساعت: 9 تا 17
آدرس: خیابان 16 آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
بازدید از نمایشگاه برای عموم، آزاد است.