نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر الیاس سلطانی به عنوان معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس ابوریحان

انتصاب جناب آقای دکتر الیاس سلطانی به عنوان معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس ابوریحان


 ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر مرتضویان در زمان تصدی معاونت دانشجویی و فرهنگی بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر الیاس سلطانی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳ سال به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس ابوریحان، منصوب شد.