نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش های نوری به عنوان آزمایشگاه نمونه دانشگاه تهران

انتخاب آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش های نوری به عنوان آزمایشگاه نمونه دانشگاه تهران


 آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش های نوری تحت مسئولیت آقای دکتر ساسان علی نیائی فرد دارای پروژه های مشترک با کشورهای هلند، بلژیک، چین و روسیه بوده که جهت حل معضلات مرتبط با نور در گیاهان گلخانه­ ای و بررسی سیستم فتوسنتزی گیاهان گلخانه­ ای مشغول فعالیت می ­باشد.

از جمله مهمترین دستاوردهای آزمایشگاه مذکور می ­توان به موارد زیر اشاره نمود:

       ساخت و معرفی اولین سیستم های کارخانه گیاهی در کشور: در این سیستم گیاهان مختلف (دارای ارتفاع کمتر از یک حد مشخص) بصورت طبقاتی زیر نور مصنوعی و در سیستم کشت هیدروپونیک بصورت اتوماتیک پرورش داده می ­شوند. راندمان تولید در این سیستم بین 30 تا 100 برابر کشت مزرعه ای خواهد بود و مصرف آب بین 90 تا 99 درصد کاهش خواهد یافت.

نمونه ­ای از سیستم­ های کارخانه گیاهی ایجاد شده توسط تیم دکتر ساسان علی نیائی فرد در آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش ­های نوری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

سیستم های کشت دارای طول موج ها و شدت های مختلف نور: در این سیستم­ های کشت واکنش رشدی، فیزیولوژیکی، فتوسنتزی و پس از برداشت گیاهان مختلف به شدت ­های مختلف و همچنین طیف های مختلف نور بررسی می­ شوند.

نمونه ­ای از سیستم های کشت دارای طول موج ها و شدت های مختلف نور توسط تیم دکتر ساسان علی نیائی فرد در آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش­ های نوری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

 

        بهینه سازی نور تکمیلی برای محصولات در گلخانه: عدم دریافت نور با شدت و کیفیت بهینه از جمله مهمترین معضلات کشت ­های گلخانه ­ای می باشد. در مجموعه تحقیقات صورت گرفته در آزمایشگاه مذکور با بهینه سازی شدت و کیفیت نور تکمیلی برای گلخانه 30 تا 100 درصد افزایش عملکرد محصولات مختلف گلخانه ای و همچنین پیش رس کردن محصولات زینتی و سبزی صورت گرفته است.

نمونه ­ای از آزمایش ­های نور تکمیلی توسط تیم دکتر ساسان علی نیائی فرد در آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش­ های نوری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

       ابداع روش اندازه ­گیری واکنش های روزنه در سطح گیاه با استفاده از خصوصیات بیوفیزیک فتوسنتز: بهینه سازی پرتکل­ های بررسی بیوفیزیک فتوسنتز گیاهان و همچنین ابداع سیستم بررسی واکنش های روزنه ­ای و روابط آبی با بررسی خصوصیات بیوفیزیک فتوسنتز تحت شرایط توقف تنفس نوری

نمونه ­ای از سیستم بررسی واکنش های روزنه در سطح گیاه با استفاده از خصوصیات بیوفیزیک فتوسنتز توسط تیم دکتر ساسان علی نیائی فرد در آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش ­های نوری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران