نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکان اختصاص ارز با نرخ بازار متشکل ارزی - سازمان

امکان اختصاص ارز با نرخ بازار متشکل ارزی - سازمان


احتراماً، براساس شیوه نامه اجرایی سازمان امور دانشجویان - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۲۸۶۷۳۰‌‌‌‌‌/ ‏۴‬ مورخ‬ ۱۳/‏۱۰/‏۱۴۰۲‬ مصوب شورای مرکزی بورس، امکان استفاده از ارز بازار متشکل ارزی برای آن دسته از دانشجویانی که جهت گذراندن فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌شوند، فراهم می‌باشد. برهمین اساس دانشجویان متقاضی اعزامی با حمایت دانشگاه یا هزینه شخصی می‌توانند با ارائه سند تعهدی به مبلغ ۲ میلیارد ریال و ثبت نام در سامانه سجاد و بارگذاری مدارک و معرفی نامه از بخش بین الملل دانشگاه نسبت به دریافت ارز فوق اقدام نمایند. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

شایان ذکر است فقط آن دسته از متقاضیانی که با هزینه شخصی نسبت به دریافت تسهیلات ارزی اقدام می شود، بعد از بازگشت از دوره مربوطه نیاز به تسویه دارند ولی لغو تعهد آنان در حال حاضر نیازی نمی باشد.