نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

القای ریشه مویین در رازیانه (Foeniculium vulgare)

القای ریشه مویین در رازیانه (Foeniculium vulgare)


 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین علیجانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین علیجانی به شرح زیر ساعت 11صبح روز دوشنبه  مورخ 1401/06/21 در سالن شورای گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات برگزار خواهد شد. همچنین جلسه همزمان جهت مدعوین خارج از دانشکده به صورت مجازی در بستر اسکایپ به نشانی https://join.skype.com/HMgPt94fjEx3 ارائه می‌گردد

 

عنوان پایان نامه:  القای ریشه مویین در رازیانه (Foeniculium vulgare)

نام  دانشجو شیرین علیجانی

استادان راهنما:  دکتر علی ایزدی دربندی - دکتر سید احمد سادات نوری

استادان مشاور -

استادان داور:  دکتر محبوبه زارع مهرجردی - دکتر حسین رامشینی

نماینده تحصیلات تکمیلی:  دکتر حسین رامشینی