نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الزام تغییر شماره همراه در سامانه جامع آموزش(فوری)

الزام تغییر شماره همراه در سامانه جامع آموزش(فوری)


با توجه به لزوم اطلاع رسانی هر گونه امور آموزشی از طریق سامانه جامع آموزش در صورتی که شماره همراه ثبت شده در سامانه جامع به نام خود دانشجو نیست لازم است کلیه دانشجویان به سامانه utid.ut.ac.ir مراجعه و درخواست تغییر شماره تماس مطابق با کد ملی  را بدهند درغیراینصورت عواقب تعویق در انجام امور آموزشی متوجه دانشجو خواهد بود.
 
                                                                                                                 اداره آموزش پردیس ابوریحان