نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع از مراسم ترحیم جناب آقای محمد علی صادقیان پور برادر ارجمند همکار گرامی خانم صادقیان پور

اطلاع از مراسم ترحیم جناب آقای محمد علی صادقیان پور برادر ارجمند همکار گرامی خانم صادقیان پور


مراسم مجلس ترحیم جناب آقای محمد علی صادقیان پور همیار نیک اندیش حساب اندوخته بنیاد حامیان دانشگاه تهران و برادر ارجمند سرکار خانم صادقیان پور همکار محترم پردیس ابوریحان، روز پنجشنبه مورخ 1397/11/4 در مسجد ولی عصر واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) شمال بوستان ساعی منعقد می گردد.