نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه گزارش سفر پس از مأموریت پژوهشی و فرصت مطالعاتی برای اعضای محترم هیأت علمی

اطلاعیه گزارش سفر پس از مأموریت پژوهشی و فرصت مطالعاتی برای اعضای محترم هیأت علمی


اطلاعیه گزارش سفر پس از مأموریت پژوهشی و فرصت مطالعاتی برای اعضای محترم هیأت علمی

24 مهر 1397

اطلاعیه

باتوجه به اینکه  ارائه گزارش سفر پس از مأموریت پژوهشی و فرصت مطالعاتی برای اعضای محترم هیأت علمی الزامی می‌باشد، لذا خواهشمند است موارد زیر پس از بازگشت از سفر مدنظر قرار گیرد:

  • خواهشمند است همکاران ارجمند حداکثر یک هفته پس از بازگشت از سفر و انجام هماهنگی‌های لازم، طی نامه‌ای، مکان و زمان (روز و ساعت) ارائه گزارش را مشخص نمایند.
  • اطلاعات مربوط به مکان و زمان ارائه گزارش از طریق اتوماسیون به همکاران دفتر بین‌الملل پردیس حداقل یک هفته پیش از نشست ارسال شود تا به آگاهی مدیران محترم گروه‌های آموزشی و نمایندگان محترم کارگروه بین‌الملل پردیس گروه برسد.
  • مراتب از طریق مدیران گروه‌های آموزشی برای استفاده دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا اطلاع رسانی شود.
  • خواهشمند است همکاران محترم یک نسخه از گزارش سفر خود را به همراه دیگر مدارک جهت نگهداری در بایگانی مربوطه و نیز ارسال به کارشناسان مربوطه در معاونت بین الملل به همکاران دفتر روابط بین‌الملل تحویل دهند. یک نسخه چاپی برای بایگانی در دفتر روابط بین الملل و فایل نهایی از طریق اتوماسیون جهت ارسال به معاونت بین الملل پس از نشست مربوطه (به همراه دیگر مدارک) ارسال گردد.