نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت های مراکز تحقیقاتی بین المللی وابسته به گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی (CGIAR) در ایران"

اطلاعیه کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت های مراکز تحقیقاتی بین المللی وابسته به گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی (CGIAR) در ایران"


اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی روز دوشنبه 7 اسفند ماه 96

25 بهمن 1396

کارگاه آموزشی "آشنایی اعضای هیات علمی پردیس ابوریحان با فعالیت های مراکز تحقیقاتی بین المللی وابسته به گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی (CGIAR) در ایران" - روز دوشنبه مورخ 7 اسفند ماه 96 - ساعت 10 لغایت 15 - ساختمان مدیریت سالن دکتر بهبهانی

برای دریافت آیین نامه اینجا کلیک کنید.