نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پیاده سازی قانون فرصت مطالعاتی در سامانه حق التدریس دانشگاه

اطلاعیه پیاده سازی قانون فرصت مطالعاتی در سامانه حق التدریس دانشگاه


پیاده سازی قانون فرصت مطالعاتی در سامانه حق التدریس دانشگاه

10 بهمن 1396

اطلاعیه

 

به استحضار می رساند در خصوص «پرداخت حق التحقیق به اعضای محترم هیات علمی که از فرصت مطالعاتی خارج از کشور استفاده می نمایند»، مقرر گردید اعضای هیات علمی قبل از عزیمت به فرصت مطالعاتی و یا ماموریت بیش از سه ماه، پایان نامه و رساله تحت راهنمایی و مشاوره خود نداشته باشند. همچنین پرداخت حق التحقیق اعضای هیات علمی که قبلاً از فرصت مطالعاتی استفاده نموده اند و دارای واحدهای راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله بوده اند، پس از بازگشت و تکمیل واحد موظف قابل پرداخت می باشد.

ضمناً، قوانین فرصت مطالعاتی که در بالا به آن اشاره گردید، در سامانه حق التدریس دانشگاه پیاده سازی شده است و لازم است کارشناس محترم حق التدریس آن واحد آموزشی، برای اساتیدی که در فرصت مطالعاتی به سر می برند، مراحل ذیل را در سامانه حق التدریس دانشگاه اجرا نماید:

ابتدا وارد پردازش 10220 (اطلاعات استاد) شده، سپس وارد فیلد تغییر وضعیت شده و در قسمت وضعیت استاد گزینه فرصت مطالعاتی را انتخاب نمایید و تاریخ تغییر وضعیت را وارد نمایید.

 

لازم به ذکر است، پس از بازگشت استاد از فرصت مطالعاتی و مشغول به کار، لازم است کارشناس محترم مجدداً وارد این قسمت شده و گزینه مشغول به کار را انتخاب نماید و تاریخ تغییر وضعیت را نیز تغییر دهد.

 

سپس مجدداً وارد پردازش 10220 (اطلاعات استاد) شده، بعد از آن وارد فیلد وضعیت استخدام شده و در این قسمت، وضعیت استخدامی جدید با عنوان فرصت مطالعاتی را ایجاد نمایید و تاریخ شروع و تاریخ پایان فرصت مطالعاتی را وارد نمایید.

لازم به ذکر است، پس از بازگشت استاد از فرصت مطالعاتی و مشغول به کار، لازم است کارشناس محترم مجدداً وارد این قسمت شده و وضعیت استخدامی جدید با عناوین «هیات علمی رسمی، هیات علمی پیمانی و ... » را ایجاد نماید و حتما تاریخ شروع وضعیت جدید را وارد نماید.

 

همچنین در آخر وارد، پردازش 12270 (تغییر وضعیت ترم استاد) شوید و پس از وارد کردن شماره استاد، نیمسال و یا نیمسال هایی را که استاد در فرصت مطالعاتی به سر می برد را انتخاب کرده، سپس گزینه فرصت مطالعاتی را برای آن نیمسال یا نیمسال های تحصیلی انتخاب نمایید.