نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مدارک موردنیاز جلسه شورای فرعی روابط بین الملل جهت شرکت کردن در کنفرانس اعضای هیات علمی

اطلاعیه مدارک موردنیاز جلسه شورای فرعی روابط بین الملل جهت شرکت کردن در کنفرانس اعضای هیات علمی


مدارک موردنیاز جلسه شورای فرعی روابط بین الملل جهت شرکت کردن در کنفرانس اعضای هیات علمی

29 مهر 1396

اطلاعیه

 

بدین وسیله از اعضای محترم هیات علمی پردیس خواهشمند است در ارتباط با شرکت اعضای هیأت علمی در کنگره‌ها خواهشمند است همکاران محترم مدارک مورد نیاز را به شرح زیر در اسرع وقت به دفتر بین الملل پردیس ابوریحان ارائه دهند:

  1. صورتجلسه گروه مبنی بر موافقت با تقاضای مربوطه (همکاران محترم می‌توانند اطلاعات سفر آتی خود را جهت برنامه ریزی اولیه جلسه شواری بین الملل و تسریع امور حتی پیش از جلسه گروه به دفتر بین الملل اعلام کنند؛ بدیهی است که طرح تقاضای مربوطه در جلسه شورای بین الملل پردیس مستلزم موافقت گروه آموزشی مربوطه و ارائه صورت جلسه گروه می‌باشد).
  2. تصویر مقاله
  3. دعوتنامه
  4. پذیرش مقاله (که در برخی موارد به همراه مورد بند ۳ ارائه می‌شود)
  5. هزینه ثبت نام در کنگره (که می‌بایست از وب سایت کنگره دانلود شود و مبلغی که همکاران محترم پرداخت می کنند در این جداول مشخص گردد)
  6. تصویر ویزا (در صورت آماده بودن ارائه گردد)

دفتر روابط بین الملل پردیس ابوریحان