نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه فوری(ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه)

اطلاعیه فوری(ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه)


بسمه تعالی
 به اطلاع دانشجویان متقاضی و ساکن در خوابگاه خواهران (کوثر) وآقایان (خوابگاه شهید رشمه زاد) می رساند که طی بازه زمانی یکشنبه 1398/09/24 تا روز سه شنبه 1398/09/26 از طریق سامانه جامع آموزش گلستان (ems.ut.ac.ir) اطلاعات دانشجویی و همچنین تقاضای سکونت خود را در خوابگاه (به شرح مسیر زیر) تایید نمایند تا کارت دانشجویی آن ها برای عبور از گیت های تردد خوابگاه فعال شود. لازم به ذکر است که عدم تایید اطلاعات خواسته شده در بازه زمانی مذکور به منزله انصراف از خوابگاه بوده و ورود به خوابگاه امکان پذیر نخواهد بود.
معاونت دانشجویی پردیس ابوریحان
 
 
  
 
 
 

گزینه ارسال تصویر مدارک مورد نیاز برای متقاضیان تابستان است. فقط گزینه اول و سوم تایید شود.