نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه فوری(اخذ درس معادلات دیفرانسیل در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)

اطلاعیه فوری(اخذ درس معادلات دیفرانسیل در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)


به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی می رساند درس معادلات دیفرانسیل به شماره درس 6103405 به ارزش سه واحد با 50نفر دانشجوی ثبت شده فعلی -معادل درس معادلات دیفرانسیل در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-(مدرس: آقای دکتر غلامرضا رکنی لموکی) قابل اخذ می باشد.