نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه عدم دسترسی به صفحه ویندوز

اطلاعیه عدم دسترسی به صفحه ویندوز


 
 با سلام مشکل عدم دسترسی به صفحه ویندوز شناسایی و کارشناسان این مرکز در حال رفع مشکل می باشند.
این مشکل ناشی از آلودگی سیستم ها نمی باشد. لذا خواهشمند است تا اطلاع بعدی از ایجاد هرگونه تغییر در رایانه خود، خوداری فرمایید. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم. 
 
مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران