نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه صدور احکام مأموریت زیر دو ماه اعضای هیات علمی توسط پردیس‌ها و مأموریت بیش از دو ماه

اطلاعیه صدور احکام مأموریت زیر دو ماه اعضای هیات علمی توسط پردیس‌ها و مأموریت بیش از دو ماه


صدور احکام مأموریت زیر دو ماه اعضای هیات علمی توسط پردیس‌ها و مأموریت بیش از دو ماه

30 آبان 1396

 

اطلاعیه

 

در خصوص صدور احکام مأموریت زیر دو ماه توسط پردیس‌ها/ دانشکده‌ها/ مراکز و بیش از دو ماه به استحضار می رساند:

- صدور احکام مأموریت شرکت اعضای هیئت علمی محترم در همایش‌های بین المللی (توأم با ارائه مقاله) و مأموریت‌های پژوهشی کوتاه مدت (جهت انجام پروژه تحقیقاتی مصوب با ارائه پذیرش رسمی) تا سقف دو ماه پس از انجام مراحل اولیه و تصویب در شورای بین الملل پردیس‌ها/ دانشکده‌ها، توسط واحد مربوطه صادر و مراتب طی رونوشت به معاونت بین الملل منعکس می‌گردد.

- استفاده اعضای هیئت علمی محترم از فرصت علمی و مأموریت‌های پژوهشی بیش از دو ماه وابسته به سپری شدن مراحل اولیه و تصویب در شورای بین الملل واحدها و ارسال صورتجلسه به همراه ضمائم به این معاونت برای تصویب نهایی شورای بین الملل دانشگاه است. بدیهی است مسئولیت حسن اجرا به عهده واحدهای صادر کننده حکم می‌باشد.

معاونت روابط بین الملل