نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 8 (مدیریت سبز)

اطلاعیه شماره 8 (مدیریت سبز)


عنوان خبر: بهره برداری سامانه آبیاری و تغذیه هوشمند

تاریخ ایجاد: 1396.3.28

خلاصه خبر:

متن کامل خبر:

به فاصله کمتر از 4 ماه از برگزاری "اولین نمایشگاه دستاورد های اجرایی مدیریت سبز" اولین طرح کاربردی توسط مسئولین و اعضا دبیرخانه دائمی نمایشگاه به بهره برداری رسید.