نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 21 (مدیریت سبز)

اطلاعیه شماره 21 (مدیریت سبز)


با سلام
عطف به نامه شماره ٩١٢٢٩/٦١/٦، معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع , وزارت علوم، مورخ ١٩/٤/٩٨ ،  به اطلاع میرساند با توجه به ضرورت برگزاری با شکوه سومین نمایشگاه دستاورد های اجرایی در حوزه مدیریت سبز  مطابق آخرین صورتجلسه دبیرخانه نمایشگاه، مهلت ارسال مدارک و تکمیل مستندات مربوط تا پایان وقت اداری چهارشنبه ٩ مرداد ماه تمدید گردیده است. بدیهی است این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و عدم ارسال مستندات به منزله عدم تمایل برای حضور در نمایشگاه می باشد. با سپاس
لینک سایت دبیرخانه نمایشگاه:
http://abu.ut.ac.ir
ایمیل دبیرخانه:
greenmanagement@msrt.ir