نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 20 (مدیریت سبز)

اطلاعیه شماره 20 (مدیریت سبز)عنوان خبر: حضور تیم مدیریت سبز در نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز

تاریخ ایجاد: 1396.11.28

خلاصه خبر:
حضور تیم مدیریت سبز پردیس ابوریحان در نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد - روز سه شنبه مورخ 1396/11/17

متن کامل خبر: