نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 17 (مدیریت سبز)

اطلاعیه شماره 17 (مدیریت سبز)


اطلاعیه شماره 17:

دعوت و تقدیر معاونت اداری و مالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مسئولین دومین نمایشگاه مدیریت سبز (پردیس ابوریحان) جهت شرکت در "همایش بین المللی دانشگاه سبز" در دانشگاه فردوسی مشهد - بهمن ۹۶