نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره ۲ در خصوص برگزاری آزمون زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره ۲ در خصوص برگزاری آزمون زبان انگلیسی


اطلاعیه شماره ۲

اطلاعیه شماره ۲ در خصوص برگزاری آزمون زبان انگلیسی کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی کلیه رشته‌ها ، دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی ودکتری پیوسته بیوتکنولوژی ورودی سال

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸ مقطع کارشناسی کلیه رشته ها، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران می‌رساند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان ورودی سال ۹۸ می‌توانند بجای اخذ درس زبان انگلیسی ۳ واحدی، در آزمونی که به همین منظور از طرف دانشگاه برگزار می‌گردد شرکت نمایند. اولین آزمون در تاریخ ۲۹/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ برگزار خواهد شد.

  • نحوه ثبت نام: ثبت نام بصورت الکترونیکی و تکمیل فرم ثبت نام به نشانی academics.ut.ac.ir/englishtest
  • زمان ثبت نام: از تاریخ ۰۲/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ لغایت پایان وقت اداری روز ۱۳۹۸/۹/۱۲
  • منابع پیشنهادی آزمون:

خواندن و درک مطلب:

Anderson, N. J. (2013). Active skills for reading 1(3 rd ed). US: National Geographic Learning.

Burgmeier, A. (2012). Inside reading 1(2 nd ed). Oxford: Oxford University Press.

Lee, L., & Gundersen, E. (2001). Select readings (Intermediate). Oxford: Oxford University Press.

Oxenden, C., Latham-Koeing, C., & Seligson, P. (2010). American English File 1. Oxford: OUP.

Hancock, M., & McDonald, A. (2016). English result Intermediate. Oxford: OUP

 

نحو و دستور زبان:

Murphy, R. (2012). English grammar in use Intermediate (4 th ed). Cambridge University Press.

Azar, S. B., & Hagen, S. A. (2016). Understanding and using English grammar (5 th ed). Longman: Pearson.

 

واژگان:

Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 1: Bridging vocabulary. US: Pearson.

Gairns, R., & Redman, S. (2008). Oxford word skills Intermediate . Oxford: Oxford University Press.

Redman, S. (1997). English vocabulary in use pre-intermediate and intermediate. Cambridge: University Press

:Bromberg, M., Liebb, J., & Traiger, R. (2012). 504 absolutely essential words (6 th ed). New York

Barron's