نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شروع کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد ورودی جدید(نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400)

اطلاعیه شروع کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد ورودی جدید(نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400)


اطلاعیه شروع کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد ورودی جدید(نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400)
ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به نودانشجویان عزیز؛ به استحضار می رساند کلاسهای درسی از روز شنبه 15/08/1400 شروع خواهد شد و تا اطلاع ثانوی برگزاری کلاسهای درسی به صورت مجازی و در سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه تهران خواهد بود. ضمنا موارد زیر به اطلاع می رساند :
1- انتخاب واحد در سامانه جامع گلستان انجام شده است و می توانید با ورود به سامانه جامع آموزش (https://ems.ut.ac.ir/fa) دروس و برنامه هفتگی را از گزارش شماره 78 مشاهده فرمایید.(مستدعی است در صورت عدم مشاهده اطلاعات اصلی صفحه ، نسبت به تکمیل پرسشنامه ها اقدام نمایید.)
2- کلاس های درسی در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران (https://elearn5.ut.ac.ir/login/index.php) برگزار خواهد شد.
3- برای استفاده از کلاس های مجازی، ابتدا می بایست نرم افزارهای لازم را از سامانه مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101) نصب فرمایید.
4- پس از نصب نرم افزارهای مورد نیاز و ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی، در دسترسی درس های من، دروس شما قابل مشاهده می باشد .
5- برای اطلاعات بیشتر به راهنمای دانشجویان به آدرس (https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/students) مراجعه و از لینک های موجود و همچنین راهنمای نحوه ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی استفاده نمایید.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران