نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شرایط تقاضای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی برای سال 1398

اطلاعیه شرایط تقاضای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی برای سال 1398


عنوان خبر: اطلاعیه شرایط تقاضای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

 

اطلاعیه

 

نظر به اینکه روند ثبت نام متقاضیان فرصت مطالعاتی در سال ۱۳۹۸ به صورت الکترونیکی (در سامانه my.ut.ac.ir) در دسترس است، ضروری است متقاضیان قبل از ثبت نام مدارکی مبنی بر کسب ۳ پایه ترفیع و ۷۰% امتیاز ارتقا در ۵ سال گذشته (در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶) را کسب نموده باشند. لذا خواهشمند نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات و ارائه آن به کمیته منتخب پردیس / دانشکده و در نهایت به کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه اقدام لازم به عمل آورند. بدیهی است کسب حداقل امتیازات شرط اولیه استفاده از فرصت مطالعاتی خواهد بود.

معاونت روابط بین الملل