نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص مراحل صدور نامه ارز جهت شرکت در همایش/ کارگاه های بین المللی

اطلاعیه در خصوص مراحل صدور نامه ارز جهت شرکت در همایش/ کارگاه های بین المللی


عنوان خبر: اطلاعیه در خصوص مراحل صدور نامه ارز جهت شرکت در همایش/ کارگاه های بین المللی

تاریخ ایجاد: 1397.5.7

خلاصه خبر:

متن کامل خبر:

اطلاعیه

 

نظر به پرسش های مکرر و اهمیت اطلاع از روند صدور نامه ارز موارد زیر لازم به ذکر می باشد:

 

۱. طرح موضوع مأموریت پژوهشی در جلسه گروه و ارسال نظر موافق گروه از طریق صورتجلسه گروه به دفتر روابط بین‌الملل به همراه کلیه مدارک لازم (مدارک مورد نیاز در تابلوی اعلانات روابط بین‌الملل در سایت پردیس ابوریحان قابل‌ مشاهده می‌باشد).

مثال: مدارک موردنیاز جلسه شورای فرعی روابط بین الملل جهت شرکت کردن در کنفرانس اعضای هیات علمی

 

۲. طرح موضوع مأموریت پژوهشی در نشست شورای فرعی روابط بین‌الملل پردیس و کسب موافقت اعضای شورا

 

۳. درخواست صدور حکم از طرف مشاور محترم ریاست پردیس در امور بین‌الملل (برای مأموریت‌های بیشتر از دو ماه درخواست صدور حکم می‌بایست به معاونت بین‌الملل دانشگاه ارسال شود و برای این دسته از درخواست‌ها ارائه پروپوزال پژوهشی نیز الزامی می‌باشد).

 

۴. صدور حکم به دستور ریاست محترم پردیس (صدور حکم زودتر از یک ماه پیش از سفر امکان پذیر نمی‌باشد).

 

۵. بررسی و تطبیق مدارک ارائه شده با موارد اعلام‌شده و معرفی همکاران محترم به معاونت بین‌الملل جهت دریافت نامه ارز

 

نکته ۱: از آنجایی که جلسه گروه‌های آموزشی در برخی از ماه‌های سال تشکیل نمی‌شود و یا با فاصله زمانی معنی داری برگزار می‌گردد و همچنین برگزاری نشست‌های شورای فرعی روابط بین‌الملل با تعداد درخواست‌ها و ... تنظیم می‌شود، همکاران محترم می‌توانند اطلاعات مربوط به سفر آتی خود را به دفتر روابط بین‌الملل ارسال کنند تا از پیش برنامه‌ریزی جهت برگزاری نشست شورای بین‌الملل صورت گیرد. بدیهی است که صدور حکم تنها در صورت ارائه موافقت گروه آموزشی مربوطه و موافقت شورای فرعی روابط بین‌الملل انجام خواهد شد.

نکته ۲: روند درخواست مأموریت پژوهشی از طریق اتوماسیون و گردش نامه برای همکاران گرامی قابل‌ پی گیری می‌باشد و چنانچه همکاران گرامی در ارسال به موقع اطلاعات سفر مساعدت نمایند نیاز به درخواست تعجیل در هریک از این مراحل نخواهد بود.

نکته ۳: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز همکاران گرامی در تابلوی اعلانات روابط بین‌الملل (قابل جستجو در سایت پردیس) بارگذاری شده است. لذا با مطالعه این آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها بسیاری از تماس‌ها و مراجعات غیرضروری که موضوع نامه شماره ۶۱۴۳۱۱۵ معاونت بین‌الملل نیز می‌باشد کاهش خواهد یافت.