نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص احکام پرسنلی متقاضیان ماموریت پژوهشی

اطلاعیه در خصوص احکام پرسنلی متقاضیان ماموریت پژوهشی


اطلاعیه در خصوص احکام پرسنلی متقاضیان ماموریت پژوهشی

30 آبان 1396

اطلاعیه

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند درخصوص اعضای محترم هیئت علمی پیمانی متقاضی ماموریت پژوهشی، نظر به اینکه حکم استخدامی ایشان به صورت یکساله توسط مدیریت نیروی انسانی صادر می گردد، در برخی موارد تاریخ خاتمه ماموریت پژوهشی درخواست شده برای متقاضی با تاریخ خاتمه قرار داد پیمانی مغایرت دارد و لازم است حکم پیمانی متقاضی در ابتدا تمدید شود تا متعاقبا حکم ماموریت پژوهشی اعمال گردد. لذا خواهشمند است در چنین موارد هماهنگی لازم با مدیریت نیروی انسانی به عمل آمده تا تاخیری در روند صدور حکم ماموریت پژوهشی ایجاد نگردد.

 

معاونت روابط بین الملل