نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه آموزشی در خصوص تصویب و ثبت دروس اختیاری مشترک مقطع کارشناسی

اطلاعیه آموزشی در خصوص تصویب و ثبت دروس اختیاری مشترک مقطع کارشناسی


با سلام و تحیت
احتراماً پیرو نامه‌های این مدیریت در خصوص تصویب و ثبت دروس اختیاری مشترک مقطع کارشناسی در برنامه‌های درسی به استحضار می‌رساند: دروس اختیاری مشترک بنا به درخواست پردیس / ‏  دانشکده توسط دفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی، پایه و مشترک دانشگاه تهران ارائه می‌شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند در صورت درخواست ارائه دروس زیر با دفتر مذکور مکاتبه شود.
۱- آشنایی با ارزش‌های دفاع مقدس به شماره در س ۱۱۲۰۰۲۶
۲- مبانی کارآفرینی به شماره درس ۱۱۲۰۰۲۷
۳- مهارت‌های زندگی به شماره درس ۱۱۲۰۰۲۸
۴- کلیات حقوق شهروندی به شماره درس ۱۱۲۰۰۲۹
۵- تاریخ ایران به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۰
۶- سواد مالی و اقتصاد فردی به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۴
۷- شناخت محیط زیست به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۵