نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاح تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی

اصلاح تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی


احتراماً براساس درخواست برخی از دانشکده‌ها و متقاضیان آزمون تکدرس، بدینوسیله تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷   به روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۰-۱۲ اصلاح می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مجدد نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط تا روز دوشنبه مورخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۴۰۰  به این دانشکده اقدامات لازم مبذول گردد.

 

منابع آزمون