نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک


این آزمایشگاه مجهز به دستگاه هایی چون ادئومتر (تحکیم)، تک محوری، برش مستقیم (شیر باکس)، کاسه گرانده، اون، جک هیدرولیکی میز سلان، اسلامپ و بسیاری از دستگاه های دیگر قادر به انجام اکثر آزمایشات مربوط به مکانیک خاک و بتن می باشد.