نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


 


نام و نام خانوادگی

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

 

مسئول آزمایشگاه مرکزی

رزومه

021-36041006

021-36040904

021-36040746

داخلی: 114

mzarem@ut.ac.ir

 

سمیه زینلی

 

کارشناس آزمایشگاه داخلی: 114 szeinali@ut.ac.ir

 

پست الکروونیکی حقوقی

centrallab.abu@ut.ac.ir