نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی

آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی


در این آزمایشگاه، دانشجویان با آناتومی بدن دام ها آشنا می شوند و عمل کالبدشکافی بر روی بدن دام های مختلف انجام می شود.

همچنین، امکان انجام آزمایشات مربوط به تولید گاز برای بررسی شرایط و روند تخمیر مواد خوراکی در شرایط شکمبه نیز فراهم شده است.

کلاس سمعی بصری از دیگر امکانات گروه علوم دامی است که برای تدریس و ارائه سمینارها مورد استفاده قرار می گیرد.