نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی فرهنگی، ورزشی، تفریحی نودانشجویان برگزار شد.

اردوی فرهنگی، ورزشی، تفریحی نودانشجویان برگزار شد.اردوی فرهنگی، ورزشی، تفریحی نودانشجویان 1401 در مجموعه فرهنگی و ورزشی امام خمینی(ره) در لواسان طی روزهای دوم لغایت  چهارم آذر ماه برگزار گردید. در این اردو علاوه بر برنامه های تفریحی و ورزشی، دانشجویان در نشستهای تخصصی با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و نماینده دفتر نهاد رهبری ابوریحان و برخی دیگر از اساتید و کارکنان شرکت کردند.